Välkommen till höstens städdag söndagen 16:e oktober kl 10

Städdagen inför höst och vinter blir söndagen den 16:e oktober kl 10.00

Föreningen bjuder som vanligt på pizza till lunch. Toppentillfälle att träffa och lära känna dina grannar!!


Grovsopor, inklusive elsopor, kan lämnas på gården på anvisad plats under söndagen, för hämtning dagen därpå.


Inga kemikalier får slängas i grovsoporna på gården, såsom målarfärg, lacknafta, terpentin, etc. För sådant hänvisar vi till specialåtervinningen på Torkel Knutssongatan och den mobila miljöstationen, för mer info se:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du...


Vi vill påminna om att inga andra sopor än hushållssopor, tidningar och matavfall får slängas i vårt gemensamma soprum. metall, papp, glas etc måste lämnas i återvinninsgstationen, det finns tre stationer i vår närhet. Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla vårt soprum fint. 


// Trädgårdsgruppen och Styrelsen