Stämmoprotokoll


Nu finns årets stämmoprotokoll att läsa under fliken dokument. Där kan du också se vilka beslut som togs angående motionerna som kom in.