Planerat arbetet på fjärrvärmenätet 2022-05-17

För kännedom: 

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet på:

Västra Södermalm, Reimersholme och Långholmen.

Fjärrvärmen kommer att vara avstängt under perioden:

Från 2022-05-17 kl 21:00

Till 2022-05-18 kl 05:00

//Styrelsen