Motionstid, senast 31/3 2023

Medlemmar!
Det är dags att skicka in motioner till Årsstämman!
Senast 31/3 måste er motion vara Styrelsen tillhanda, antingen via mail till bfmuttern12@gmail.com eller genom att lägga motionen i styrelsens brevlåda i B-porten.


Mer information finns nedan resp anslaget i portarna.


Hälsningar
//Styrelsen

MOTIONSTID!

Du kan utöva inflytande i BRF Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman. Styrelsen behöver få motioner senast den 31 mars 2023.

En motion ska

●   innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;

●   beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);

●   avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

 

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

 

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.