Motioner, senast 31 mars!

Motioner, senast 31 mars!


MOTIONSTID!
Du kan utöva inflytande i Bf Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman.
Styrelsen behöver få motioner senast den 31 mars.

En motion ska
● innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;
● beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);
● avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.
//Styrelsen