Meddelande från valberedningenHej alla medlemmar och varaktigt boende i Bf Muttern12.

Valberedningen knackar inte dörr i år men vi har nu förslag på personer som ställer upp för styrelsearbete. Vilka det gäller presenteras på årsstämman.

Men.. Vi saknar kandidater till valberedningen! 

Om du som läser det här kan tänka dig plats som valberedare är du välkommen att höra av dig till hannebrandt2@gmail.com  alt 0700 533 575. I länk nedan kan du läsa om vad uppdraget går ut på.  

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning

Tänk på det här: En bostadsförening (det är vi) är totalt beroende av sina medlemmarnas engagemang. Finns inte kandidater till poster som krävs enligt stadgar riskerar vi upplösning.

Styrelsen är säkrad! Men vi behöver en ny valberedning!

För valberedningen

Hanne, Teres och David