Kallelse till extra bekräftelsestämma 14/9 kl 19Avisering om att kallelse med bilagor kommer i era maillådor i slutet av veckan för den extra bekräftelsestämman gällande övergång från Bf till BrF med nya stadgar som godkändes på senaste Stämman.
Liksom Stämman kommer detta möte ske digitalt i pandemitider, men markera redan nu i din almanacka 14 september kl19. 

All info kommer via mail. 

Hälsningar
//Styrelsen