Information från Styrelsen


Först vill vi börja med att tacka alla medlemmar som var med på städdagen föregående helg, och tack till trädgårdsgruppen som höll i aktiviteten och såg till att vi blev mätta och belåtna med pizza!

 Vi vill informera om viktiga förändringar och pågående projekt inom föreningen.

 Styrelsens fokus har varit, och är, på att reducera kostnader, öka intäkter (lokalhyresgäster mm) och optimera effektiviteten i fastigheten. Månadsavgifterna ska finansiera driften och kommande underhåll. Underhållsplanen sträcker sig mellan åren 2023 och 2051. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen har i dagsläget inga externa lån.

 Styrelsen har mot bakgrund av det ökade kostnadsläget och behovet av att ytterligare konsolidera/stabilisera föreningens ekonomi beslutat om följande avgiftsökningar och projekt som syftar till att optimera driften av fastigheten.

 1. Höjning av månadsavgiften med 10 procent från med den 1 januari 2024.

Månadsavgifter har legat still i många år och föreningen har i grunden en god ekonomi. Höjningen motiveras av det ökade kostnadsläget och ett behov av att säkerställa föreningens ekonomiska stabilitet. Detta för att finansiera driften men framförallt det planenliga underhållet samt framtida investeringar.

 2. Höjning dygnspris för övernattningslägenheten.

Från och med januari 2024 kommer priset för övernattningslägenheten öka från 200 kr till 300 kr per dygn.

 3. Pågående upphandling av bredbandsavtal och förändrat tjänsteutbud.

Den pågående upphandlingen av bredband kommer att ge högre hastighet och ett betydligt lägre pris. I upphandlingen har styrelsen valt att gå över från ett kombinerat TV- och bredbandsavtal till enbart bredband. För dig som önskar ha vanlig TV, kommer du kunna beställa detta från leverantören. Vi bedömer att det nya avtalet kommer att vara på plats i januari 2024.

 4. Optimering av värmesystemet.

Uppvärmningen av fastigheten är den enskilt största kostnadsposten. Därför arbetar styrelsen långsiktigt med att optimera värmesystemet. Projektet syftar till att ge oss bättre temperaturkontroll i lägenheterna och att sänka fattighetens uppvärmningskostnader.

 5. Förändrat elavtal.

Föreningen har kollektivt upphandlad el med individuell mätning av respektive medlemsförbrukning (Loggamera). Styrelsen har omförhandlat vårt elavtal vilket framöver kommer att ge mer stabila el-kostnader.

 Bortforsling av cyklar från källaren i A-huset: Vi vill påminna er om att utrymmet i källaren i A-huset inte är avsett för att förvara cyklar. Alla cyklar som förvaras där kommer att forslas bort. För att säkerställa att källaren förblir ett säkert och tillgängligt utrymme för alla medlemmar, ber vi er att hänvisa till våra riktlinjer för cykelförvaring och använda de avsedda cykelställen. Tack för er förståelse och samarbete i detta ärende.


Med vänliga hälsningar,

// Styrelsen