Information från Styrelsen


Hej alla boende på Högalidsgatan 32,

Vi i styrelsen hoppas att alla haft en fin sommar, även fast det kommit en del regn, och att ni är lite mera utvilade än innan!

Vi har precis hunnit ha vårt första styrelsemöte efter sommaren och kommer här med information om vad som hänt under sommaren och vad som kommer ske i höst.

Under sommaren skedde två omröstningar om att gå över från kvartalsavgift till månadsavgift, där majoriteten var för vid båda stämmorna. Detta innebär att man betalar avgift för nästkommande månad och elförbrukning från föregående månad. Övergången kommer att börja verka från och med septembers avi och avser oktoberavgiften.

Det kommer att ske underhåll på innergården från och med nästa vecka (v36) där Lefa mark AB kommer att gräva ner brunnarna för bättre avrinning. Arbetet förväntas ta ca 2 veckor, där områden precis runt brunnar kommer vara avspärrade men med framkomlighet mellan husen.

Det har även som nämndes kommit mycket regn i sommar, vilket har gjort att det har vuxit på fint på innergården. Det är därför beställt frisering av buskar, häckar och grönt på tomten och runt gårdsmuren. Arbetet kommer påbörjas inom kort och kommer beräknat att utföras på 1 dag plus bortforsling av sly.

Hälsningar
Styrelsen