Hissrenovering hus 32B

Hissrenovering hus 32B


Hissrenovering kommer ske följande veckor/dagar: 

Vecka: 09         24/2 – 28/2

Vecka: 10         02/3 – 05/3

//Styrelsen