Grovsopor                                                                                                                    på gården

Grovsopor på gården


Bf Muttern 12 erbjuder grovsopesläng två ggr om året. Diverse skrymmande som du inte kan köra bort själv kan lämnas på gården i samband med höst- och vårstädning. Datum får du när det blir aktuellt. 

Obs!
Du kan inte slänga kemikalier eller överblivna färgpytsar. Använd dig av den mobila miljöbilen istället .http://www.stockholmvattenochavfall.se/mobila?expand=sodermalm