Fortsätt sopsortera och lämna till återvinningen!


I dessa dagar då många arbetar hemifrån, och kanske även köper mer hämt-mat, så är det viktigt att fortsätta sopsortera för att våra sopkärl skall räcka till och inte bli överfulla.
Sopsortering/återvinning gäller glas, plast, metall, tidningar och kartonger/pappersförpackningar.

Det finns en återvinningsstation på hörnet Varvsgatan/Hornbruksgatan och en på Heleneborgsgatan västerut från Varvsgatan.  

I soprummet uppgång 32A finns 2 kärl för hushållsavfall och 4 kärl för matavfall.
I soprummet kan du även hämta papperspåsar till matavfallet.

Vänliga hälsningar
//Styrelsen