Förlängd motionstid till 12 maj!


Då vi ännu inte fått in några motioner så förlänger vi motionsperioden (som gick ut enligt våra stadgar 31 mars) till och med den 12 maj.

Motionerna är ett bra verktyg för att lämna in synpunkter och att komma med förbättringsförslag som kan komma till gagn för vår förening.

Maila din motion eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i port 32B!

 

Motionen skall var uppställd enl följande:

-rubrik

-vad din motion handlar om (bakgrund och funderingar)

-en tydlig frågeställning som styrelsen skall ta ställning till och föreningsmedlemmar skall rösta på på stämman

-vem som står bakom motionen

//Styrelsen