För många cyklar på gården

Hej alla boende!
Från flera håll har det beklagats över utrymmet för parkerade cyklar. De som använder sina cyklar ofta får inte plats att parkera på gården. Vi har investerat i nya cykelställ som gav plats åt fler cyklar men problemet kvarstår.

Nu ber vi alla boende om hjälp.
Du som inte cyklar så ofta, vill du vara bussig och ställa din cykel i ditt källarförråd?