Extra föreningsstämma 17 augustiGlöm inte den extra föreningsstämman 17 augusti 2023, 17:00.
Kan du inte delta så kan du poströsta i enlightet med tidigare utskickat mail. Din röst skall ha inkommit till föreningen senast den 15 augusti 2023, 12:00. Du kan lämna din röst i föreningens brevlåda i 32B, eller via epost till bfmuttern12@gmail.com.

//Styrelsen