Avtalet med ComHem avslutas 30/9 2020

Påminnelse:
Vårt avtal med Comhem är sedan tidigare uppsagt per den 30/9 2020, detta har kommunikerats ut till medlemmar i föreningen tidigare. Detta är en påminnelse om ifall det fortsatt finns någon i huset som ansluter TVn via Comhem uttag efter det datumet, så kommer inga program visas.
Detta har inget med analog eller digital omställning att göra, utan att vi gått över till annan leverantör. 
// Styrelsen