Välkommen till BRF Muttern nr 12, här publicerar vi allmänt om föreningen samt nyheter intressanta för föreningens medlemmar.